MODELCONTRACT
Ondergetekenden;

Ben Abeln, hierna te noemen
"de fotograaf" en  (naam model),
wonende             ,                 , te Lelystad; hierna te noemen
"het model",
verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Het model verklaart zich bereid te poseren voor foto's van diverse aard op aanwijzing van de fotograaf.
Het model heeft tijdens het fotograferen het recht van weigering ten aanzien van specifieke houdingen en/of poses.
Vergoeding voor het poseren vindt uitsluitend plaats door middel van een aantal foto's van elke fotosessie, keuze en aantal van de foto's ter beoordeling van de fotograaf.

Het model doet afstand van alle rechten op publicatie in welke vorm dan ook op de gemaakte foto's ten gunste van de fotograaf.

De fotograaf verplicht zich de van het model gemaakte foto's uitsluitend te gebruiken voor plaatsing op zijn eigen website, presentaties binnen de kring van Nederlandse Fotoclubs, publicatie in nationale en internationale fotobladen en voor nationale en internationale fotowedstrijden en exposities

In ieder ander geval van publicatie en/of openbaarmaking in welke vorm dan ook heeft de fotograaf per geval specifieke toestemming nodig van het model.


Lelystad:
Het model:                                                                                        De fotograaf                                                                                                         Ben Abeln